021-43604
  • سبد خرید شما خالی می باشد.
اجزای تشکیل دهنده چرخ خیاطی
برای کار راحت تر با چرخ خیاطی و دوخت آسان تر، بهتر است اجزای حیاتی چرخ خیاطی خود را بشناسید.

1.دکمه خاموش و روشن کردن چرخ  خیاطی
2.پایه پرس در چرخ خیاطی
3.اسانسور و گیره بالابرنده پرس چرخ خیاطی
4. صفحه تخت و گلوگیر چرخ خیاطی
5.سگک چفت کننده چرخ خیاطی
6.سوزن پایه چرخ خیاطی
7.گیره نگهدارنده نخ در چرخ خیاطی
8.رگلاتور تنظیم ولتاژ بالا در چرخ خیاطی
9.گیره هدایت کننده موضعی نخ در چرخ خیاطی
10.پین دندانه دار چرخ خیاطی
11.پیچ تنطیم بوبین چرخ خیاطی
12.غلطک تنظیم کننده چرخ خیاطی
13.تنظیم کننده طول کوک و نخ درچرخ خیاطی
14.تنظیم کننده پهنا و عرض کوک و نخ در چرخ خیاطی
15.قرقره زیرین چرخ خیاطی
16.کنترلگر پا در چرخ خیاطی