021-43604
  • سبد خرید شما خالی می باشد.
روش دوخت از پشت و دوخت قفلی با چرخ خیاطی
دوخت با چرخ خیاطی از پشت با دوختن به عقب و جلو در ابتدا و انتهای یک چاک ، در بالای سوزن های نخ ریسی انجام می شود تا از بریدن دوخت جلوگیری شود.


اگر دوخت با یک پارچه بسیار خوب باشد ، ممکن است دوست داشته باشید که چگونه بافتن یک برگ نسبتا بزرگ از موضوعی که می تواند از طریق پارچه های زیبا نشان داده شود، تغییر دهید یا پارچه ای را که پارچه را بپوشاند یا بچرخانید تغییر دهید. در این موارد، شما می خواهید از یک کوک قفل استفاده کنید.
 
گاهی اوقات بهتر است که پارچه را نمدار کنید، یک دم طولی از نخ را بردارید و سپس پارچه را بچرخانید. خیاطی کردن یک نمونه از استفاده از این تکنیک است. دوختن یا دوخت قفلی یک مورد ناخوشایند را در انتهای دندانه دار ترک می کند، اما دوخت انتهای نقطه امکان انتقال صاف را فراهم می کند