021-43604
  • سبد خرید شما خالی می باشد.
اصطلاحات و نکته های خیاطی و چرخ خیاطی (1)
در این سلسله مقالات خیاطی، اصطلاحات متداول دوخت و کار با چرخ خیاطی شرح داده می شود.

1.    کادر : عرض در طول الگوی جلو و پشت باضافه 5 الی 10 سانت را گویند.
2.    پاترون : الگو(پاترن) هم گویند.
3.    شالوده : الگوی کنترل شده (پایه و اساس)
4.    پاترون تیپ : برای لباس عروس الزامی است.
5.    تعریف پاترون | پاترون تیپ : الگویی است که مدل مورد نظر را روی آن پیاده و سپس روی متقال برای نمونه دوخته می شود و پس از آنکه الگو یا پاترون بی عیب شد روی پارچه مورد نظر پیاده می کنیم.
6.    ساسون : ساسون همان پنس می باشد.
7.    فاصا : کوک شل (فقیله=کوک شل)
8.    اوزمان : فضای ایجاد شده در الگو را گویند.
9.    آنفورشور : فاق شلوار یا هجاب را گویند.
10.    اشل : گونیای خیاطی یا شابلون خیاطی.
11.    مل یا ملین : کج یا صابون خیاطی.
12.    قرینه سازی : بوسیله کوک شل در پارچه و با کارین در کاغذ انجام می گیرد.
13.    لبه دوزی : پاک دوزی یا سردوزی.
14.    سگک : نوعی قلاب چهارگوش برای کمربند ها.
15.    شیرازه : مادگی (جا دکمه)
16.    ولو لورت : تخته مخصوص برای اطو مخمل.
17.    وتاژ : خمیدگی ، برآمدگی در کارور پشت (کوله).
18.    آستین شمیزیه : آستین مچی مردانه یا زنانه.
19.    دراپه : روی هم ریخته یا دوبل.
20.    یقه شال : یقه آرشال.
21.    بغلک : مرغک یا آگوده.
22.    ژانت : وسیله ای است برای اطو کردن درزهای کوتاه آستین ها.
23.    یقه فرنچی : ایستاده قفقازی-ژاپنی-سرداری و چینی را گویند.
24.    جیب فیلتاب : جیب مغزی دو طرفه را گویند.
25.    مرغک : تکه سه گوش کوچکی که برای گشادی زیر فاق شلوار یا زیر بغل آستین بکار می رود.
26.    زاویه قائم : همان 90 درجه می باشد که در آموزش های دیگر زیاد استفاده می شود.
27.    کرسله : نوار مخصوص برای کمری شلوار و دامن.
28.    گرادینگ : تبدیل سایز به سایز بزرگتر یا کوچکتر را گویند.
29.    پیلی تخت : پیلی های داخلی.
30.    تایور : کت.
31.    نقطه موازنه : نقاطی از قطعات لباس که باید پهلوی هم قرار گیرند.
32.    پیکان یا پای کلاغ : برای محکم کردن بالای پیلی ها،ساسون ها و درزهای کوچک گویند.
33.    یقه گالف : به یقه اسکی یا هر یقه ای که روی اریپ مثل یقه های فانتزی که روی شانه ها ایستاده گویند.
34.    فلد : درز وسط پشت را گویند در بالاتنه.
35.    ژوزفین : به مدل ها و برش های زیرسینه گویند.
36.    اَجیده : نوعی پنبه دوزی را گویند.
37.    اسموک : دوخت لانه زنبوری را گویند.
38.    اَمپر مایل کردن : آهار دادن و غیر قابل نفوذ آب به پارچه.
39.    اتون کلار : یقه ب ب پایه دار را گویند.
40.    مانیرین کلار : یقه ایستاده (چینی)
41.    پترپن : یقه ب ب و پترن کلار ، یقه ب ب ایستاده.
42.    گرادینگ : علامت های روی الگو برای راه پارچه که برش می شود.
43.    یقه بالی : یقه سورچی (مانند یقه شومیز)
44.    بالاتنه غیر متقارن : یقه های یکطرفه را گویند.
45.    هانش : باسن.
46.    علامت RS : به معنی روی پارچه.
47.    علامت WS : به معنی پشت پارچه.
48.    فولد یا F : به معنی دولای بسته پارچه.
49.    علامت CF : به معنی خط مرکزی جلوی الگو.
50.    علامت CB : به معنی خط مرکزی پشت الگو.