021-43604
  • سبد خرید شما خالی می باشد.
ماسوره پیچی افقی در چرخ خیاطی نیولایف 5000D
در این ویدیو نحوه ماسوره پیچی با میل قرقره ثابت یا افقی در چرخ خیاطی 5000D و 5000C آموزش داده می شود.