021-43604
  • سبد خرید شما خالی می باشد.
اختراعات عجیب
دوچرخه با چندین رکاب و محلی برای خیاطی با چرخ خیاطی در آن!

چالرز اشتاین لاف در اکتبر 1939 دوچرخه ای اختراع کرد و با آن در شهر حرکت نمود. این دوچرخه به نحوی طراحی شده بود که خود او در بالا در حال رکاب زدن و پسرش در عقب دوچرخه در حال رکاب زدن قرار می گرفت و دخترش در جلو می نشست و از همه مهمتر و عجیب تر همسرش در میان در حال خیاطی با چرخ خیاطی بوده است.